Surinaamse Orde van Advocaten

Surinaamse Orde van Advocaten

De Surinaamse Orde van Advocaten (SOvA) heeft zaterdag 26 maart nieuwe verkiezingen gehouden in het gebouw Mata Gauri voor een nieuwe deken binnen deze juridische organisatie. De voormalige deken was mr. Samantha Gadjradj die als eerste vrouwelijke deken gekozen werd op 23 maart 2019.

Deze verkiezingen verliepen in vergelijking met de voorafgaande verkiezingen niet zo rumoerig. Het waren in totaal zeven advocaten die zich hadden opgegeven voor de verkiezing. Deze advocaten hebben allemaal jaren ervaring in de advocatuur en heel wat deskundigheid als het gaat om het gebied van juridische leiderschap. De kandidaat-leden hebben deze eigenschappen ingezet om zo een waardige strijd te voeren naar de verkiezingen toe. Via verschillende social media werden foto’s en video’s gedeeld die de andere leden die stemgerechtigd waren een beeld gaven op wie ze hun stem uit konden brengen.

Nieuwe deken

Mr. Fraenk Ellison, die al meer dan 14 jaar het ambt van advocaat bekleed en sinds 2018 haar eigen advocatenkantoor heeft, zat ook in deze strijd om deken te kunnen worden. Voor haar zijn de eminente belangen altijd samenwerken en inzetten voor de “greater good” geweest. 

Fraenk heeft op verschillende momenten een steentje bijgedragen aan de vorderingen van de Surinaamse Orde van Advocaten. Ze stelde zichzelf kandidaat voor deze verkiezingen, omdat ze ervan overtuigd was dat ze als deken en als lid van deze organisatie samen met de andere leden een bijdrage zou kunnen leveren aan de groei en ontwikkeling van de orde. Ze heeft de rest van de kandidaat-leden altijd als heel dappere, ervaren en deskundige dames gezien die allemaal het verlangen hebben om middels innovatie samen te komen.

Centrum voor Democratie en Rechtspleging

Het Centrum voor Democratie en Rechtspleging is opgericht op 17 augustus 1989 als ‘Stichting Juridische Samenwerking Suriname Nederland (SJSSN)’ door mr. Lilian Gonçalves – Ho Kang You.

Kernactiviteit van het Centrum blijft het verzorgen van opleidingen en trainingen voor de juridische beroepsgroepen en het in stand houden van de juridische bibliotheek.