Over Ons

Surinaamse Orde van Advocaten

De Surinaamse Orde van Advocaten (SOvA) heeft zaterdag 26 maart nieuwe verkiezingen gehouden in het gebouw Mata Gauri voor een nieuwe deken binnen deze juridische organisatie. De voormalige deken was mr. Samantha Gadjradj die als eerste vrouwelijke deken gekozen werd op 23 maart 2019.

Deze verkiezingen verliepen in vergelijking met de voorafgaande verkiezingen niet zo rumoerig. Het waren in totaal zeven advocaten die zich hadden opgegeven voor de verkiezing. Deze advocaten hebben allemaal jaren ervaring in de advocatuur en heel wat deskundigheid als het gaat om het gebied van juridische leiderschap. De kandidaat-leden hebben deze eigenschappen ingezet om zo een waardige strijd te voeren naar de verkiezingen toe. Via verschillende social media werden foto’s en video’s gedeeld die de andere leden die stemgerechtigd waren een beeld gaven op wie ze hun stem uit konden brengen.

Nieuwe deken

Mr. Fraenk Ellison, die al meer dan 14 jaar het ambt van advocaat bekleed en sinds 2018 haar eigen advocatenkantoor heeft, zat ook in deze strijd om deken te kunnen worden. Voor haar zijn de eminente belangen altijd samenwerken en inzetten voor de “greater good” geweest. 

Fraenk heeft op verschillende momenten een steentje bijgedragen aan de vorderingen van de Surinaamse Orde van Advocaten. Ze stelde zichzelf kandidaat voor deze verkiezingen, omdat ze ervan overtuigd was dat ze als deken en als lid van deze organisatie samen met de andere leden een bijdrage zou kunnen leveren aan de groei en ontwikkeling van de orde. Ze heeft de rest van de kandidaat-leden altijd als heel dappere, ervaren en deskundige dames gezien die allemaal het verlangen hebben om middels innovatie samen te komen.

Kandidaat-raadsleden

De overige kandidaat-raadsleden waren mr. Sardha Sitaram die communicatie had als onderdeel van haar plan van aanpak voor deze organisatie, mr. Pamela Karg die transparantie eminent vond en zich graag hiervoor in wilde zetten binnen de organisatie, Francis Djadjadi die ondersteuning wilde bieden aan ieder lid van deze organisatie, mr. Kathleen Kraag-Brandon die ging voor kwaliteitsbehoud binnen de SOvA en dit verder op gang brengen in deze organisatie, mr. Vanessa Nooitmeer die zich wilde inzetten voor het vraagstuk eenheid.

Voor versterking van de organisatie had mr. Nalinie Ramnarain zich kandidaat gesteld. Zij werd echter niet gekozen. In haar plaats is binnengekomen mr. Varsha Babulall van de lijst van Gadjradj.

Hof van Justitie

Rechtspraak

De staatsmacht in de Republiek Suriname is verdeeld tussen de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechtsprekende macht. De rechtsprekende macht, in de Grondwet genoemd de rechterlijke macht met rechtspraak belast, wordt gevormd door de president, de vice president, de overige leden en de leden-plaatsvervangers van het Hof van Justitie. Deze rechters behandelen zowel in eerste aanleg als in hoger beroep civiele zaken en strafzaken.

 

Met rechtspraak in eerste aanleg is doorgaans de kantonrechter, een alleensprekende rechter, belast. Rechtspraak in hoger beroep wordt verzorgd door het Hof van Justitie, bestaande uit een kamer van drie rechters. In bepaalde in de wet genoemde gevallen behandelt het Hof van Justitie ook meervoudig zaken in eerste aanleg.

De naam Hof van Justitie heeft dus betrekking op zowel het geheel van rechters als op de hogere beroepsinstantie alleen.

Het Openbaar Ministerie Suriname

Openbaar Ministerie is als Constitutionele entiteit verantwoordelijk voor de opsporing en belast met de vervolging van alle strafbare feiten gericht op de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde vanuit een op democratische beginselen georiënteerde samenleving.

Het Openbaar Ministerie reageert vanuit het beginsel van opportuniteit op elk strafbaar feit ter handhaving van wet en recht in de democratische rechtstaat waarbij proportionaliteit, maatschappelijke relevantie en het belang van slachtoffers uitkomsten bieden voor afdoening van zaken binnen aanvaardbare termijnen.

Het Openbaar Ministerie (OM) ook wel het parket van de procureur-generaal genoemd is de enige instantie in Suriname die verantwoordelijk is voor de opsporing van alle strafbare feiten en belast is met de vervolging van die feiten. Daarvoor wordt samengewerkt met de politie en andere opsporingsdiensten. Het Openbaar Ministerie heeft ook tot taak om te zorgen dat het vonnis van de rechter wordt uitgevoerd. Het OM maakt samen met de zittende magistratuur ingevolge de wet op de rechterlijke organisatie deel uit van de Rechterlijke Macht. Het OM komt in beeld wanneer iemand een strafbaar feit heeft gepleegd of indien een redelijk vermoeden daartoe bestaat. Het Openbaar Ministerie zet het strafrecht in om burger en samenleving te beschermen. De taak van het Openbaar Ministerie wordt beheerst door regels van het recht. Het Openbaar Ministerie wil dat recht wordt gedaan aan verdachte, slachtoffer en gemeenschap.

SRiS

Stichting voor de rechtsorde in Suriname

De Stichting voor de Rechtsorde in Suriname (SRiS) is op 20 juni 2003 opgericht door mr. Gerold R. Sewcharan. Het idee voor SRiS is voortgekomen uit het feit dat hij in zijn advocatenpraktijk merkte dat het heel moeilijk is, om aan geactualiseerde en geordende juridische informatie te komen. SRiS wil een bijdrage leveren om hierin verandering te brengen en wil via haar website het portaal worden voor informatievoorziening, maar ook voor gedachtewisseling over het Surinaamse recht in al haar facetten. Dit in de eerste plaats voor juristen en belangstellenden in maar zeker ook buiten Suriname. Wij geven echter geen juridisch advies.

Het streven van SRiS is daarnaast erop gericht alle geldende wetten te publiceren en wel zodanig dat wetswijzigingen (waar van toepassing) zoveel mogelijk verwerkt zijn in de oorspronkelijke wettekst. Hiermee wil SRiS het gebruikersgemak vergroten en hantering van de meest actuele wetstekst optimaliseren. Ook wetsontwerpen zullen gepubliceerd worden met als doel in een vroeg stadium de samenleving kennis te laten nemen van de tekst en hiermee de gedachtewisseling over de inhoud van het wetsontwerp te stimuleren. De belangrijkste verdragen waarbij Suriname partij is, zijn eveneens te vinden op de website.

1982

Aliquet tristique sollicitudin malesuada suspendisse facilisis orci tortor commodo aliquet augue lorem.

1985

Consequat leo risus molestie nibh integer adipiscing lobortis.

1987

Nibh donec massa duis eget viverra auctor proin tellus odio cras dolor.

1990

Sapien libero sit sed ut consectetur cursus nullam vestibulum eget mauris mi.

1994

Ornare tempor, vitae facilisis penatibus dignissim viverra porttitor ac vel morbi leo facilisis proin eleifend urna.

1999

Pretium sed dui odio aliquam, interdum sit eget massa est urna morbi platea neque.

2005

Facilisis sed semper nulla vel massa imperdiet leo eu, a in nam sed elementum in lorem molestie ultrices aliquam eget.

2012

Rhoncus non lectus ipsum morbi fringilla et enim netus facilisis cras sollicitudin egestas egestas.

2018

Velit neque orci sagittis laoreet quis tincidunt ornare semper nibh hendrerit dolor.

Why Choose Mike & John
Personal Injury & Accident Lawyers?

Eget scelerisque mauris cras sollicitudin tristique habitasse nibh vivamus quis cursus molestie pulvinar rutrum ornare adipiscing egestas cras ultrices odio ac viverra vitae.

No Fee Unless You Win

Amet, pellentesque laoreet volutpat feugiat turpis accumsan nulla morbi ut blandit nibh fames arcu, nisi mauris, a eget massa adipiscing.

Multi Billions in Recoveries

Pulvinar mi egestas nulla suscipit posuere aliquet risus tempor, semper maecenas elementum arcu sollicitudin tellus arcu.

Thousands of Happy Clients

Tincidunt pellentesque sed pulvinar mi dictum amet phasellus donec auctor viverra at quisque vitae proin neque.

We are Undefeated

Vitae consectetur ante mus fames dui tincidunt convallis tristique sit accumsan, aliquet magna lobortis nam pellentesque.

What Our Clients Say

“At pellentesque faucibus morbi morbi vel magna at eleifend mauris est nisl purus tellus magna volutpat elit quis nunc adipiscing mauris odio ornare nunc.”
Jammie White
“Est elit nulla risus a purus faucibus gravida tempus, magnis mauris tellus vitae bibendum faucibus id phasellus rutrum vel non quis pellentesque sem.”
Michael Johnson
“Elit id pretium, nec sit pretium massa nibh ut cursus auctor ac sociis proin justo, et commodo at maecenas magna.”
Julie Kyle