Welkom bij de SOVA

Een advocaat raadplegen

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
advocaten

Veel gestelde vragen

Als u niet tevreden bent over uw advocaat, kunt u overstappen naar een andere advocaat. U dient er wel voor te zorgen dat u alle financiële verplichtingen bij de eerste advocaat bent nagekomen. Eerder mag de nieuwe advocaat de zaak niet overnemen. U heeft recht op afgifte van uw dossier of een kopie daarvan. In het geval van gefinancierde rechtshulp moet u erop bedacht zijn dat het overstappen naar een andere advocaat niet eenvoudig is. U zult daarvoor contact moeten opnemen met de afdeling Bureau Rechtszorg van het Ministerie van Justitie en Politie.  

Op het moment dat er een vertrouwensbreuk ontstaat tussen uw advocaat en u, kan de advocaat u niet langer bijstaan. Een vertrouwensbreuk kan ontstaan van de kant van de cliënt, maar ook van de kant van de advocaat. De advocaat moet er bij het beëindigen van de relatie wel voor zorgen dat de cliënt zo min mogelijk nadeel ondervindt, bijvoorbeeld door tijdig de werkzaamheden neer te leggen, zodat de cliënt nog in de gelegenheid is een andere advocaat te vinden en alle noodzakelijke handelingen te verrichten zodat het belang van de cliënt niet onevenredig geschaad wordt en de overname c.q. dienstverlening door een andere advocaat niet onnodig belemmerd wordt.  

Een advocaat mag in beginsel afgaan op hetgeen zijn cliënt hem meedeelt. Alleen in uitzonderingsgevallen zal hij een nader onderzoek naar het waarheidsgehalte van die mededelingen moeten doen. Partijen zijn het in een procedure per definitie niet met elkaar eens. Dat betekent niet automatisch dat de advocaat van de wederpartij liegt of onwaarheden verkondigt. 

Informatie over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Deken vindt u op de website van de Surinaamse Orde van Advocaten (www.advocatenordesuriname.com/klachten).

Informatie over het advocatentuchtcollege en het Hof van Justitie van Suriname als beroepsinstantie in advocatentuchtrechtspraak  vindt u op de website. Hier vindt u ook wat u kunt doen wanneer u het niet eens bent met de beslissing van het advocatentuchtcollege en binnen welke termijn. Daarnaast kunt u in artikel 37 en volgende artikelen van de Advocatenwet ook de procedurele informatie vinden.

De uitspraken worden geanonimiseerd gepubliceerd op de website van het Hof van Justitie (www.rechtspraak.sr). Op naam kan niet worden gezocht. Gezocht kan worden op een letterlijk woord uit de tekst of op het nummer of datum van de uitspraak. 

U kunt contact opnemen met de Raad van Bestuur van de Surinaamse Orde van Advocaten via het emailadres raad@advocatenordesuriname.com en telefoonnummer 8560630. 

Voor vragen over de procedure bij het Advocatentuchtcollege, kunt u het beste contact opnemen met het Advocatentuchtcollege of de Griffie bij het Hof van Justitie van Suriname.  

child theme wp