Opleiding

Beroepsopleiding Advocatuur

De Beroepsopleiding Advocatuur is een twee-jarige opleiding met juridisch inhoudelijke cursussen en vaardigheden trainingen en is bedoeld de advocaat-stagiair(e) voor te bereiden op de uitoefening van de advocatenpraktijk. De Beroepsopleiding Advocatuur wordt namens de Surinaamse Orde van Advocaten verzorgd door Surinaamse advocaten en deskundigen onder auspiciën van het CDR.

Om zich in te schrijven voor de Beroepsopleiding Advocatuur dient de deelnemer onder andere aan de volgende vereisten te voldoen:

  • tenminste in het bezit te zijn van een afgeronde doctorale of masters rechtenstudie met de specifieke vakken privaatrecht met inbegrip van burgerlijk procesrecht, strafrecht met inbegrip van strafprocesrecht alsmede één van de volgende vakken, staatsrecht, bestuursrecht met inbegrip van administratief recht of belastingrecht,
  • de beschikbaarheid van een patroon als begeleider gedurende stage periode middels een patroonsbrief.

Registratie Stagiaires​

De Beroepsopleiding Advocatuur is een twee-jarige opleiding met juridisch inhoudelijke cursussen en vaardigheden trainingen en is bedoeld de advocaat-stagiair(e) voor te bereiden op de uitoefening van de advocatenpraktijk. De Beroepsopleiding Advocatuur wordt namens de Surinaamse Orde van Advocaten verzorgd door Surinaamse advocaten en deskundigen onder auspiciën van het CDR.

Rio-Opleiding ZM Civiel

De Rio – Opleiding Zittende Magistratuur Civiel is een verkorte opleiding voor rechtelijke ambtenaren tot rechter met een duur van 24 maanden. De opleiding bestaat uit een intensieve stage en daarop afgestemde theoretische vorming.

De verantwoordelijkheid over de uitvoering van deze initiële opleiding tot rechter is in handen van de door de toenmalige minister van Justitie en Politie ingestelde Rio Raad, die wordt voorgezeten door rechter mr. D.D. Sewratan. De kandidaten die de door de Rio Raad uitgevoerde selectieprocedure met goed gevolg afronden, worden toegelaten tot de Rio – Opleiding Zittende Magistratuur Civiel.

De uitvoering van de theoretische vorming van deze opleiding is uitbesteed aan het CDR.