Start Nieuwe Advocatenopleiding

Binnenkort start de vernieuwde Advocatenopleiding (voorheen: Beroepsopleiding Advocatuur). Om toegelaten te worden tot de opleiding zal eerst een instaptoets afgelegd moeten worden.

Deelnemers dienen onder meer in het bezit te zijn van een afgeronde doctorale of masters rechtenstudie met de navolgende specifieke vakken:
– privaatrecht (met inbegrip van burgerlijk procesrecht),
– strafrecht (incl strafprocesrecht) alsmede één van de volgende vakken: staatsrecht, bestuursrecht (met inbegrip van administratief recht) of belastingrecht.

Geïnteresseerden kunnen zich tot uiterlijk woensdag 08 maart 2023 bij het Centrum voor Democratie en Rechtspleging aanmelden. U kunt zich daarvoor registreren via onderstaande link:
https://lnkd.in/eEU844Na

Na de aanmelding zullen geïnteresseerden uitgenodigd worden voor een voorlichtingsbijeenkomst over de nieuwe advocatenopleiding.