Buitengewone openbare zitting van het Hof van Justitie

In verband met de opening van het zittingsjaar 2022-2023 tijdens een buitengewone openbare zitting zal de reguliere Dekenspreekuur, die op vrijdag 07 oktober 2022 is gehouden, geen voortgang hebben. Voor belangstellenden is de gehele zitting via livestream te volgen.