Kennismaking Raad van Bestuur Surinaamse Orde van Advocaten met leden van het Constitutioneel Hof

In het kader van haar doelstelling de samenwerking met andere actoren binnen de rechtspleging te versterken, voert de Raad van Bestuur van de Surinaamse Orde van Advocaten sedert haar aantreden in maart 2022 diverse kennismakingsgesprekken met de verschillende instituten in onze samenleving.

Zo hebben leden van de Raad van Bestuur van de Surinaamse Orde van Advocaten op vrijdag 16 juli 2022 een kennismakingsbezoek gebracht aan het Constitutioneel Hof van Suriname.

De Raad maakte van de gelegenheid gebruik om vragen te stellen over de procedure m.b.t verzoeken bij het CH ingediend. Aan de leden van de Surinaamse Orde van Advocaten komt immers volgens artikel 12 Wet Constitutioneel Hof de bevoegdheid toe, wetten in materiële zin ter toetsing aan te bieden.

Door de Deken van de Orde, mw Mr Elleson Fraenk en de Voorzitter van het Constitutioneel Hof, mw Mr Gloria Stirling is namens beide organisaties vooruitgeblikt op een zorgvuldige taakvervulling. De Raad heeft waardering uitgesproken voor het pionierswerk, dat door de leden van het Constitutioneel Hof gedaan is vanaf de bemensing van het instituut.

De serie aan kennismakingen met diverse instituten is gericht op goede communicatie en het kenbaar maken van aanspreekpunten en identificeren van raakvlakken, die het werk naar alle betrokken actoren toe in het algemeen belang kunnen verbeteren. Het onderling contact staat in dienst van de rechtzoekenden en de rechtsstaat.